SER 125 år

Jubileumsvecka 11-14 november! SER firar 125 år som förening och bjuder in dig som är ingenjör eller teknolog till kostnadsfria föreläsningar om framtiden inom Elektro, Data och IT! Föreläsningarna är öppna både för medlemmar och icke-medlemmar.

Det bjuds på öl, mingel och tilltugg efter föreläsningarna.

Välkomna!

Anmäl dig till föreläsningarna i Stockholm här.
Anmäl dig till föreläsningen i Göteborg här.

Stockholm, KTH sal Q1, Osquldas väg 4:
Måndag 11 november: The Networked Society, Erik Kruse, Ericsson AB
Tisdag 12 november: Innovation@Google, Olof Hernell, Google Sverige
Onsdag 13 november: Framtidens Mikromekaniska Komponenter, Thorbjörn Ebefors, Silex Microsystems
Torsdag 14 november: EUREL Power Vision 2040, Margaretha Eriksson, Irbis Konsult AB (Tidigare president EUREL)

Göteborg, Chalmers sal HC2, Hörsalsvägen 14 (OBS! Ändrad sal) 17:30:
Torsdag 21 november: Graphene Flagship, Katarina Boustedt, Grafenprojektet Chalmers

Stockholm
Plats: KTH sal Q1, Osquldas väg 4 (Karta)
Tid: kl. 18:00 – 19:00

Måndag 11 november: The Networked Society, Erik Kruse Strategic Marketing Manager and Networked Society Evangelist, Ericsson AB

Dagens mobila och digitala liv expanderar till fler områden i samhället och näringslivet. Vi står nu på randen till grundläggande innovations möjligheter tvärs över branscher, offentliga tjänster och i privatlivet. Under de kommande åren kommer tekniken att avancera framåt och information och kommunikationsinfrastrukturens prestanda att öka snabbt. Detta kommer att möjliggöra nya möjligheter för människor att skapa, lära, upprätthålla och förnya för positiv inverkan på vår värld. Vi kallar detta nya framväxande samhälle, som vi ännu bara sett början av, “Networked Society”.

I Networked Society kommer majoriteten av världens befolkning kommer att leva i en kultur definieras av ökad öppenhet, delning, peering och global självorganisering. Detta kommer att förändra vårt sätt att orkestrera resurser i samhället att förnya sig, samarbeta, att skapa varor och tjänster, för att styra, och att upprätthålla. När denna sociala förändring börjar, kan den inte vändas.

Tisdag 12 november: Innovation@Google, Olof Hernell, Sales Manager Google Enterprise Sweden

Olof Hernell, “Cloud Evangelist” på Google Sverige presenterar Googles nyckelprinciper för innovation och hur dessa principer omvandlas till användbara tjänster för Google-användare.

Onsdag 13 november: Framtidens Mikromekaniska Komponenter, Thorbjörn Ebefors Grundare och R&D-chef Silex Microsystem

Silex Microsystems är en så kallad MEMS-foundry, dvs en tillverkare av de mikromekaniska komponenter som omfattar alltifrån mikronålar för medicinska tillämpningar till de gyron ochaccelerometrar som sitter i dagens mobiltelefoner. Företaget knoppades av från forskningsinstitutetAcreo vid Electrumlaboratoriet i Kista år 2000, och hade då en enda kund. Tretton år senare har Silexvuxit till en av världens största MEMS-fabriker med 140 anställda och en omsättning på över 200 miljoner kronor om året – men affärsidén är densamma då som nu: att förverkliga kundernas MEMS-designer.

Thorbjörn Ebefors, grundare och forskningschef på Silex, berättar om vad MEMS är, hur branschen fungerar, vad Silex gör och vad vi kan förvänta oss av MEMS-tekniken i framtiden.

Torsdag 14 november: EUREL Power Vision 2040, Margaretha Eriksson, Irbis Konsult AB (Tidigare president EUREL)

EUREL:s Expertgrupp med Experter från hela Europa har i sitt arbete med  Power Vision 2040 arbetat med utmaningen a beskriva ett framtida europeiskt system för elförsörjning. Systemet ska vara robust nog för att säkra strömförsörjningen för de kommande decennierna.

I synnerhet arbetsgruppen kommer att besvara frågor som definierats av den Europeiska kommissionens mål för energi för 2020?

  • 20% ökning av energieffektiviteten
  • 20% minskning av CO2-utsläpp
  • 20% andel av förnybara energikällor för elproduktion

Margaretha Eriksson, tidigare president för EUREL, kommer att presentera EURELs förslag till lösningar på hur man uppnår dessa mål.

Göteborg
Plats: Chalmers sal EB, Hörsalsvägen 11 (EDIT-Huset) (Karta)
Tid: kl. 17:30 – 19:00

Torsdag 21 november: Graphene Flagship, Katarina Boustedt, Grafenprojektet Chalmers

Chalmers har fått EUs förtroende att leda Graphene Flagship, ett forskningsinitiativ kring supermaterialet grafen. Jari Kinaret leder insatsen för att stärka och samla grafenforskningen inom EU med uppgiften att på tio år flytta grafen från akademiska laboratorier ut i det europeiska samhället. Redan från start finns 126 forskningsgrupper inom universitet, forskningsinstitut och företag i 17 länder med i satsningen som motsvarar tio års arbete för tusen forskare.

Ambitionsnivå och förväntningar är höga på kommande tillämpningar. Först blir troligen kommersiella produkter utan höga kvalitetskrav, exempelvis starka, lätta kompositer i sportutrustning och flygplan. Med sin goda elektriska ledningsförmåga skulle grafen också lämpa sig som elektrod i litiumjonbatterier eller i bläck för tryckt elektronik.

Chalmers egna forskargrupper arbetar bl.a. för att ta fram grafen som lämpar sig för skalbar elektronik, demonstrera fungerande kretsar samt realisera högfrekvenselektronik med grafen som möjliggör mycket snabbare elektronik än traditionella halvledare. Katarina Boustedt, projektkoordinator berättar.

 

Om du har frågor kring föreläsningarna, kontakta Dan Fahrman, Jubileumsansvarig;
dan.fahrman@ser.se