13/4 Kryptoafton på KTH

Krypteringskväll på KTH

SER bjuder in sina medlemmar till en spännande föreläsning inom kryptering.

Kryptering av information har sedan tidernas begynnelse varit viktig I samhället och i många fall även avgörande för folks och nationers existens. Därför mystifieras Kryptologin ofta och historierna och skrönorna har ofta kopplingar till spionverksamhet och krig, kalla som varma. Variationerna på olika historier är näst intill oändliga. Sverige har sedan Gripenstiernas* första mekaniska Krypteringsapparat 1786 haft en framträdande roll, båda i att utveckla och bygga kryptosystem men också med kryptoanalys knäcka andras kodsystem. I dagens globala Informationssamhälle spelar kryptografiska system en allt viktigare roll. Dels för att bevara innehållets och användarnas rätt till sekretess, men allt oftare också för att motverka manipulation. Kryptering används också för att säkerställa identiteter hos individer, avsändare av meddelanden men också serveridentiteter mm. Samtidigt har myndigheternas intresse vid brottsbekämpning intensifierat behovet av att kunna låsa upp informationskanaler och kräva insyn. Detta har här i Sverige aktualiserats inte minst med debatten om FRA-lagens införande i samband med bekämpning av terrorbrott.

Alla som nyttjar modern tele- & datakommunikation berörs av Informationssäkerheten och det är därför högst relevant för Svenska Elektro- & Dataingenjörer. Därför tycker vi att det är kul att kunna bjuda in till en Kryptoafton som ger en intressant översikt av detta spännande område.

*Friherre Fredrik Gripenstierna var inte vem som helst. Han hade begåvning för mekanik, kanske tack vare morfar som hette Christopher Polhem.

Föreläsare:

 • Kryptologins Historia – Från Caesar till Realtidskrytpering:
  Kryptolog Lennart Brynielsson, Försvarsmakten/MUST

 • Kryptografiska lösningar i dagens och framtidens nät:
  Professor Mats Näslund, Ericsson AB och adjungerad Professor vid KTH

 • Kryptoanalys – Svenska Kryptobedrifter:
  Professor Emeritus, Kjell-Ove Widman, Matematiker & Kryptolog

 • Hot mot rikets säkerhet, Kryptologisk Lagstiftning och regelverk - Får man kryptera hur som helst och får man exportera vad som helst?:
  Pia Gruvö, Chef Kryptologi & IT-Säkerhet på Militära Underrättelsetjänsten MUST ger Försvarsmaktens perspektiv.

 

Tid: 18:00 - 20:30
Datum: 2016-04-13
Plats: Kungliga Tekniska Högskolan, Sal F2
            Lindstedtsvägen 26
            100 44 Stockholm