Elteknik#1-20

Elteknik #1 2020

Nu kan du läsa årets 1:a nummer av ELTEKNIK!

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

  • Föredrag om IoT och AR i Göteborg
  • PROMPT-Livslångt lärande för ingenjörer
  • ePotential- på KTH!
  • Krönika av Gunnar Andersson
  • SER planerar bok om Telekom
  • Stockholm Europas Tech Hub i framtiden
  • Apollos dator del 3
  • Och mycket mer...

Numret innehåller i sedvanlig ordning även en krönika från Einar – denna gång handlar den om:

Evolution och intelligens