ICIN 2016, Paris

Rapport från ICIN mars 2016, Paris

Staffan Skogby, SER-styrelsen

Dag 1

Jag var på den i årliga konferensen” Innovation of Cloud, Internet and Networks” den 1-3 mars. Denna korta rapport beskriver den första dagen. Jag kommer att skriva rapport för dag 2 och dag 3. Konferensen är på engelska så min korta rapport innehåller en blandning mellan svenska och engelska.
Värd för konferensen var Orange Labs i deras konferenslokaler i Paris. Det var flera sponsorer, en av de största sponsorer det här året var Nokia, övriga sponsorer finns med på bilden nedan. Vi var ungefär 150 deltagare den 1 mars. ICIN har en organisation som har ordnat årliga konferenser. Det här var den 19:e årgången. ICIN har en profil med en bredd för att adresserar både telekom och IT- området. ICIN har också en mötesplats mellan industrin och universitet i Europa. Det är en unik combination av både och bredd och djup och saknar motsvarighet i Europa.

ICIN 2016 Program översikt

 • Track A – Network IT-isation and 5G
 • Track B – Big data insights for networking
 • Track C – Real-time communication platforms and services
 • Track D – Internet of Things
 • 1st workshop on Green Communications Systems
 • Special session on Digital Platforms Economics and Regulation
 • Demo Track

Öppningsanförande med Noel Crispin, Orange Labs öppnade konferens.
Keynote presentation:
The Software-Defined future of networking and application platforms
Raouf Boutaba, Waterloo

På förmiddagen var det keynote presentation på nästan 2 timmar där ett stort forskningsprogram presenterades. Programmet genomförs i Kanada och USA med 9 universitet och 13 industriföretag som deltagare.
”Smart Application on Virtualized Infrastructure (SAVI)” Projektet pågår under flera år och det tillkommer nya forskningsområden kontinuerligt.
SAVI programmet omfattar flera forskningsfrågor bl.a. följande:

 • SAVI, forskning i datacenter ultrahög konnektivitet i accessnätet med låg latens ner till 1ms  ́ ́
 • Cloud service och Big data analytics; exponentiell tillväxt, volym, hastighet, variation, mer Vs sociala medier, SAVI projektet.
 • SAVI testbädd bild: 1000 + processor kärnor, OpenFlow, 10 + FPGA system, 6 + GPU tyger, 1Tbit backbone nätverk.
 • Smart Edge accessnät, virtualiserade nätverk, konvergerade computing, programmerbar, Smart kanten egenskaper konvergerat, lokala, närhet, låg latens, platsinformation.
 • Användningsfall; ”Augumented reality” etc.

På eftermiddagen var det två keynote presentationer. Den första från Orange labs och den andra från Google.
Keynote Speech:
Future challenges for telecoms research
Nicolas Demassieux, senior VP Research, Orange, France

Keynote Speech:
Programmatic management plane
Ina Minei, Network Architect, Google, USA

På eftermiddagen var det presentation av Keynote kring temat ”A. Network IT-isation and 5G”. Där vara det tre kortare föredrag om påverkan på nätarkitekturer vid migrationen till. Påverkan är mycket stor och det diskuterades huruvida det är 5G evolution eller 5G-revolution.
Sammanfattningsvis tycker jag den första dagen vara intressant med korta introduktioner kring användningsfallen med 5G med presentationer från Orange och T-mobile. Steg för  steg gick man på kraven som kommer med de nya användningsfallen från Internet of Things området.
Poster presentationer på eftermiddagen visade på ett antal nyckelteknologier kring Software Defined Networking (SDN) och Network Function Virtualization (NFV).

För mer information om ICIN konferensen se www.icon.co.uk.

Vid pennan Staffan Skogby, SER-styrelsen
Email: staffan.skogby@gmail.com

Dag 2

Här är en kort rapport från den andra dagen på ICIN-konferensen. Dagen inleddes med en längre presentation: The Future X Network: A Bell Labs Perspective av Marcus Weldon, CTO och Bell Labs president, Nokia, USA.

ICIN2016_5 ICIN2016_6

 

 

 

 

Det var den mest intressanta keynote presentationen hittills, mycket visionärt kombinerat med sin långa erfarenhet från Bell Labs och telekomindustrin. Han är av de ledande inom framtidsversion för telekomnätet med perspektiv mot 2020 och vidare till 2030. Det var ett av de mest uppskattade föredragen och där blev många frågor i slutet på presentationen. Bl.a. diskuterade hur näten skulle kunna förtätas för att uppfylla kraven på mobiltäckning med hög kapacitet. Weldon uppfattning var att varken satelliter eller lågt flygande drönare skulle kunna uppfylla kraven eftersom många användare skulle dela på kapaciteten för satelliten/drönaren skulle dela på bandbredden i kanalerna för både upplänk och nedlänk. Spektrumområdet för satelliter/drönare i Ghz området kommer också att utnyttjas i för radioaccess i nästa generation. Weldon förordade i accessnät med fiber och radioaccess närmast användaren.

Tema B: Big Data

På förmiddagen startade tema B: Big Data i med en presentation: – Big data insights for networking, Inledningen gjordes av Françoise Soulié Fogelman, Tianjin University, China.

ICIN2016_7 ICIN2016_8

 

 

 

 

 

Introductions and insights – Françoise Soulié Fogelman

 • Secure Multi-party Based Cloud Computing Framework for Statistical Data Analysis of Encrypted Data – Harsha S Gardiyawasam Pussewalage (University of Agder, Norway)

 • Data I/O Provision for Spark Applications in a Mesos Cluster – Nam Hoai Do, Tien Van Do and Xuan Tran (Budapest University of Technology and Economics, Hungary); Lorant Farkas and Csaba Rotter (Nokia Networks, Hungary)

 • Subjective Perception Scoring – Jörg Niemöller (Ericsson, Sweden); Nina Washington (Ericsson Research, Sweden)
  Intressant presentation med insikter hur man kan mäta på användarnöjdhet (User Experience). Ericsson har utvecklat en beskrivningsmodell för detta.

Tema C: Real-time communication platforms and services

På eftermiddagen startade tema C "Real-time communication platforms and services".

ICIN2016_9

ICIN2016_10

 

 

 

 

 

Axel Küpper, Deutsche Telekom, Germany.

Küpper presenterade följande från T-mobile (Deutsche Telekom). Introduktionen från T-mobile Innovation Laboratories, med intressanta bilder över migration med WebRTC.
Central versus decentralized infrastructures. Många fördelar med decentraliserad med bättre kapacitet och egenskaper, säkerhetsaspekter m.m.

Frågan hur Telekomoperatör kunna konkurera med ”Over The Top players - OTT” (Internet företag Google, Apple, Whatsapp m.fl.) diskuterades.
Det var en mycket bra introduktion med många insikter från en ledande telekomoperatör.

I tema C ingick följande delar:

 • Ibrahim Tariq Javed:
  Detta föredrag handlade om säkerhet och kryptering i cloud baserade nätverk.
  Frågan om hur man sak kunna etablera nya lösningar med framework med operatörer kom upp. I tidigare när tidigare generationer man har försökt lösa i tidigare generationer, där icke-standardiserade lösningar har blivit marknadsdominerande. Inget tydligt svar fanns på den frågan.

 • TURN Servers Impacts Over WebRTC QoE in 4G Network – Antonin Marechal and Ewa Janczukowicz (Orange Labs, France)
  Orange Labs introducerade WebRTC , och krypering med DTLS & SRTP.

 • A Question of Quality - VoIP, WebRTC or VoLTE? – Rebecca Copeland (Institut Mines-Télécom & Core Viewpoint Limited, United Kingdom); Michael Copeland (Core Viewpoint Ltd, United Kingdom)
  Intressant perspektiv över IMS utvecklingen och förutsättningarna för IMS i VoLTE. WebRTC är en realtivt ny teknologin som är webabserad och inte kräver någon IMS infrastruktur.

 • WebRTC and IMS: Parallel Universes on a Collision Course? – Stephane Tuffin (Orange Labs, France)
  Intressant perspektiv om konkurrenssituationen mellan olika systemlösningar inom telekom världen. Föredraget hade några öppna frågor kring om det finns scenarios där det blir en samexistens mellan IP-multimedia systemet och det webbaserade WebRTC.

För mer information om ICIN konferensen se www.icon.co.uk.

Vid pennan Staffan Skogby, SER-styrelsen
Email: staffan.skogby@gmail.com

Dag 3

Här är en rapport från 3:e och sista dagen på ICIN-konferensen. Dagen inleddes med en keynote presentationen med ” The Nokia Architecture Vision for the 5G era”, Volker Ziegler, 5G chief architect, Nokia, Tyskland. Dagens mest intressanta föredrag tyckte jag, det kompletterar den bild som gavs från Bell Labs Nokia. Zieglers presentation var mer teknisk och beskrev mer om användningsfallen och hur det kan implementeras med nätverksfunktioner i edge- cloud (distribuerat) och centrala cloud.

Ett användningsfall för 5G evolutionen för radionätet som hade provats är självkörande(autonomous) bilar. De första proven hade gjorts i samarbete med bilsindustrin i München på motvägar och mängder med resultat och erfarenheter hade fåtts från dessa tester. Resultaten visade på möjligheter med access nät som har distribuerat intelligensen ned till accessnäten och kan erbjuda responstider i kommunikation lokalt med svarstider med 1ms.

På förmiddagen startade Internet of Things som leddes av Payam Barnaghi (University of Surrey, UK) inleddes med en presentation.

Därefter inom Internet of Things temat presentationer gjordes i genom på seminarium.

 • Resource Allocation Using Virtual Objects in the Internet of Things: a QoI Oriented Consensus Algorithm
 • Applied Attribute-based Encryption Schemes Adaptive and Composite Privacy and Security Mechanism for IoT Communication A Reputation and Knowledge Based Trust Service Platform for Trustworthy Social Internet of Things.
 • Managing Personal Information: A Telco Perspective.
 • XMPP-based Network Management Infrastructure for Agile IoT Application Deployment and Configuration
 • Toward a Distributed Multi-Agents IoT Platform – Karim Saikali and Nicole Boutros Saikali (University Saint Joseph, Lebanon)

På eftermiddagen fortsatte tema A med 5.itsation. Ett av de mer intressanta föredragen vara kring Cloud-ran och hur man möter de nya kraven på access-nätet från användningsfallen med Internet of things.

De tekniska presentationerna som ingick i de fyra olika teman (A-D), affischpresentationer och workshopen kring energieffektivitet har alla beskrivits med dokument som var granskade av den tekniska kommittén för ICIN. ICIN är alltså mer som en forskningskonferens än en kommersiell konferens. Det var ingen produktmarknadsföring på konferensen. Däremot gjordes en viss marknadsföring av företag i branschen.

Sammanfattningsvis tyckte jag att det var en mycket intressant som sammanfattade mycket av den aktuella forskning som pågår inom 5G evolutionen, Internet of Things och Big Data. Forskningen och utvecklingen inom dessa områden är mycket omfattande idag och växande, och det är svårt att få en överblick. Det var roligt med dessa affischpresentationer där jag kunde öppet diskutera med forskare från Europa och Kanada. Jag ser därför ICIN-konferensen som ett av de bästa sätten att få ett grepp om den accelererande utvecklingen.

De dominerade företagen konferense var Orange, T-mobile och Nokia. Nokia gruppen inkluderar numera Alcatel Lucent och har på så vis fått en större och bredare organisation för forskning och utveckling och det blev tydligt på den här konferensen.

För mer information om ICIN konferensen se www.icon.co.uk.

Vid pennan Staffan Skogby, SER-styrelsen
Email: staffan.skogby@gmail.com