Mentorprogram (Göteborg)

På CTH löper nu mentorprogram i SERs regi. Mer om detta program finns att läsa på denna webbplats.
I Göteborg, på CTH, är det nu andra gången som mentorprogrammet drivs och information kring detta finns på:

www.mentoredit.se