Om förändringarna i SERs ekonomifunktioner

SER behöver en moderniserad lösning för ekonomifunktioner och hantering av medlemsuppgifter under MINA SIDOR. Vi behöver också reducera våra kostnader för ekonomi och administration.

Som ett led i detta gick vi under 2017 över från Föreningshuset till Kansliet AB. Vi har tidigare
informerat om övergången från Föreningshuset till Kansliet AB för administrationen.

Ett fåtal medlemmar har haft problem med inbetalning av årsavgiften via bankgiro och OCR-nummer med de nya rutinerna. Är det någon som fortfarande ha problem är det bara att höra av sig till medlem@ser.se så hjälper vi till att lösa dem.

Till nya medlemmar och medlemmar som inte har betalat årsavgiften skickade vi ut pappersfakturor under januari.

Staffan Skogby
SER Styrelsen