Arkiv

Elteknik #1 2020

Nu kan du läsa årets 1:a nummer av ELTEKNIK!

I detta nummer kan du...Read More »


Livslångt lärande, ett seminarium den 23 januari

SER bjuder in till ett seminarium om livslångt lärande för ingenjörer 23 januari.

Seminariet är ett samarbete mellan SER och programmet för livslångt lärande...Read More »


Elteknik #5 2019

Read More »

Elteknik #4 2019

Nu kan du läsa årets 4:e nummer av ELTEKNIK som kommer även...Read More »

Embedded Conference Scandinavia (ECS)

SER vill bjuda in dig som medlem till årets största event inom...Read More »


Behöver civilingenjörsutbildningen i Elektroteknik förändras radikalt?

jorgen_blennow_thumb

Den 15 april var sista ansökningsdag till högskoleprogram med start höstterminen 2012. Återigen fick vi se ett lågt antal förstahandsökande till landets civilingenjörsutbildningar i Elektroteknik. Till exempelvis Chalmers sökte 76 studenter i första hand (95 st 2011), till KTH 72 (68) studenter, till LTH 115 (100) studenter...Read More »


Less is More - ett paradigmskifte krävs

alexander-witte_thumb

Slutligen kollapsar nu vårt ekonomiska system under ett berg av skulder utan någon i sikte villig att betala notan. Haveriet sker just innan planetens resurser är helt länsade och ekosystemet har oåterkalleligt skadats. Fast motsatsen är fullt synlig så hoppas vi fortfarande på det bästa och...Read More »


Läsa, skriva och räkna

margareth-eriksson_thumb

Sommaren bjöd på en larmrapport om att svenska elevers förmåga att läsa och räkna har fallit under genomsnittet i en internationell jämförelse. För ingenjörsskrået är det en allvarlig fråga, Sveriges tekniska konkurrenskraft bygger på att vi har välutbildade människor som kan både läsa, skriva och räkna. Hjärnforskaren...Read More »


Nätneutralitet och mobiloperatörerna

carl-bagge_thumb

Mobiloperatörerna har tappat kontrollen över sina kunders kommunikation. Tidigare var användning av IP-telefoni, för den stora massan, begränsat till datorn och eventuellt hemtelefonen. Nu har plötsligt var och varannan en smart telefon som klarar av IP-telefoni (exempelvis Skype, Viber och rena SIP-klienter) och operatörerna får stadigt minskande...Read More »


Visst går det att starta kiselbolag!

robert-wikander_thumb

I Sverige finns det idag en väldigt stor tro på entreprenörer. Utan nya framgångsrika företag är det risk att Sverige i ett längre perspektiv kommer att bli ett land där man lägger lågkostnadsproduktion. Osannolikt ja, men vem vet, för 20 år sedan tänkte väl ingen att några...Read More »


Teknik och kompetens – kritiska framgångsfaktorer

karl-erik-olofsson_thumb

SER är intresseföreningen för Sveriges elektro-, data- och IT-ingenjörer. Vi samlar ingenjörer i alla åldrar, från unga studenter och yrkesverksamma till pensionerade yrkesmänniskor. Tillsammans har vi en fantastisk bredd av kunskaper och erfarenheter inom olika tekniska discipliner, såväl djupt expertkunnande som generalistkompetens.

Vi ser som en viktig uppgift att...Read More »


Vad blir det av Elektroprogrammet på Teknis?

henrikhollander_thumb

Just nu pågår en diskussion på KTH om att slå samman de fyra programmen Elektro, Data, Informationsteknik och Mikroelektronik. Tanken är att det finns stora överlapp mellan dessa utbildningar och ett flertal ingångar inom närliggande områden verkar svårt att motivera. Frågan är då bara. Hur närliggande är...Read More »


Hjulen rullar igen...

karl-erik-olofsson_thumb

Hjulen rullar igen…
Även om det ”stålbad” som vi genomliditfortfarande har sina effekter på industri och tjänstesektor rullar alltfler verksamheter på.

Har vi då dragit några nyttiga lärdomar av krisen? Har vi lärt oss hur vi undviker att bli offer för pyramidspelsliknande verksamheter och aktörer inom finanssektorn....Read More »


Är du säker min vän?

margareth-eriksson_thumb

Om du använder en gratistjänst, vad kan du då kräva av leverantören? Jag tänker på Facebook, med 400 miljoner användare i världen och de ramaskrin som utbryter vid minsta rykte om att det skulle börja kosta pengar att använda tjänsten. Samtidigt ställer användarna säkerhetskrav på hur...Read More »


I spåren av CO2-debatten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CO2-debatten kryper i snabb takt in på alla möjliga och omöjliga områden. Få ifrågasätter nu CO2-haltens påverkan på klimatet och mediatrycket gör att diskussionen om andra orsaker till uppvärmningen av jorden har kommit i skymundan.

Klimatförändringen är indirekt ett uttryck för överutnyttjning av jordens resurser. I boken “Collapse....Read More »


Byt spår!

alexander-witte_thumb

Sverige, vinter 2010. Efter ihållande snöfall och minusgrader havererar landets järnvägsystem med trafikstopp, otaliga förseningar och inställda tåg som följd. Medan politiker och aktörer skyller på varandra synliggörs därmed omfattande brister i nuvarande trafikpolitik.

Sverige är bilismens land. Mer än 80 % av alla tillryggalagda kilometer för resor sker...Read More »