Förlag

Tillbaka till länkar

IDG
IDG står för International Data Group och är ett stort tidningsförlag och bokförlag, grundat år 1964, med huvudkontor i USA och med filialer över hela världen, bland annat i Stockholm

Talentum Sweden
Talentum Sweden är ett medieföretag som riktar sig mot beslutsfattare och specialister inom områdena teknik, IT, ekonomi, miljö, juridik, arbetsrätt och media.