Högskola

Tillbaka till länkar

Blekinge Tekniska Högskola (BTH)
Högskolan är en av landets tydligast profilerade skolor inom områdena tillämpad IT och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.

Högskolan Dalarna (DU)
Högskolan Dalarna erbjuder ett 40-tal utbildningsprogram och ett tusental kurser varje termin. Du kan studera till kandidatexamen med det huvudsakliga området inom humaniora, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, naturvetenskap eller teknik.
Högskolan i Borås (HB)
Högskolan i Borås är en modern högskola. Vid våra sex olika institutioner erbjuds dagens studenter utbildningar som ska ge anställningsbarhet på morgondagens arbetsmarknad.
Högskolan i Gävle (HiG)
Vid Högskolan finns sex institutioner och vi erbjuder omkring 45 utbildningsprogram och cirka 800 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.
Högskolan i Halmstad (HH)
Här finns ett 50-tal utbildningar och cirka 400 kurser inom en mängd ämnesområden.
Högskolan Väst (HV)
Högskolan Väst är en utmanande högskola med tydligt fokus på studenten och lärandet. Vi har arbetslivsnära utbildningar och för en tät samverkan med samhälle och näringsliv. Idag har högskolan cirka 9 300 studenter och 520 anställda.
Malmö högskola (MaH)
Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts
Mälardalens högskola (MdH)
Med ungefär 15 000 studenter är Mälardalens högskola Sveriges näst största högskola.
Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH)
Vi är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer och har flertalet påbyggnadsutbildningar som leder till master eller magisterexamina samt en växande forskningsverksamhet. Vidare har JTH ett omfattande och formaliserat samarbete med de tek