Ingenjörsföreningar

Tillbaka till länkar

KTH-X
Föreningen för personer som har studerat på KTH eller är lärare där. Erbjuder intressanta föredrag, givande studiebesök, spännande debatter, nyttiga kontakter samt trivsam samvaro.

Tekniska Samfundet i Göteborg
Ideell förening med ca 1000 medlemmar som vänder sig till teknikintresserade inom alla områden.
SIK Skånska Ingenjörsklubben
Ideell med förening med nästan 1200 medlemmar som skall främja teknik och industri genom att sprida kännedom om teknikens insatser och framsteg.
Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund (SVR)
SVR är ett rikstäckande yrkesförbund för civilingenjörer med examen från Väg- och vattenbyggnad och Samhällsbyggnad – ett självklart val som Du inte har råd att missa
Svenska Mekanisters Riksförening (SMR)
SMR är en sammanslutning av civilingenjörer, högskoleingenjörer, ingenjörer med god arbetslivserfarenhet och teknologer med maskin-, energi- eller transportteknik som huvudsakliga intresseområden.
Sveriges Lantmätareförening (SLF)
Sveriges Lantmätareförening är de svenska lantmätarnas ideella organisation. Den är öppen också för andra personer med likvärdiga kvalifikationer och för L-teknologer på KTH och LTH eller motsvarande elever vid högskolor/universitet med lantmäteriint
Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR)
Svenska Kemiingenjörers Riksförening är en ideell förening för civilingenjörer (kemi), kemiteknologer från de tekniska högskolorna, kemiingenjörer från högskoleutbildningar (minst 80 poäng), samt gymnasieingenjörer i kemi (minst 5års yrkeserfarenhet)