Museer

Tillbaka till länkar

Tom Tits Experiment
Kärnan i verksamheten för aktiebolaget Tom Tits Experiment är utställningen. Syftet är att väcka intresse för och öka kunskapen om naturvetenskap och teknik. Sättet vi har valt att göra det är i science center-form, det vill säga med föremål, framför

Tekniska museet
Tekniska museet grundades 1924 av Ingenjörs-vetenskapsakademien, Sveriges Industriförbund, Svenska Uppfinnareföreningen och Svenska Teknologföreningen.
Tekniska Museets Vänner (TMV)
Tekniska Museets Vänner, TMV, är en vänförening till Tekniska museet i Stockholm med ca 1.300 medlemmar. TMV:s uppgift är att på olika sätt stödja Tekniska museets verksamhet.
Teknikens Hus i Luleå
Centrum för utbildning, fortbildning och folkbildning i teknik