Organisationer

Tillbaka till länkar

Svenska Uppfinnareföreningen (SUF)
Svenska Uppfinnareföreningens uppgift är att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället. Vi driver uppfinnarnas frågor genom till exempel opinionsbildning och lobbyverksamhet. Vi är remissinstans när det gäller innovationsfrågor samt b

Swedish Standards Institute (SIS)
SIS är centrum för arbetet med standarder i Sverige, och samarbetspartner med de europeiska och globala nätverken, CEN och ISO, där vi också är medlemmar.
SEK Svensk Elstandard
SEK Svensk Elstandard, svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering som medlem i IEC och CENELEC. SEK är en ideell organisation med frivilligt deltagande från svensk
Elektronikindustriföreningen (EIF)
EIF är en branschförening för svensk elektronikindustri