Universitet

Tillbaka till länkar

Chalmers Tekniska Högskola (CTH)
Chalmers är en teknisk högskola som forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap och arkitektur.

Karlstads Universitet (KaU)
Vi erbjuder omkring 50 utbildningsprogram, 20 påbyggnadsprogram och 800 kurser inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning och vård.
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik.
Luleå Tekniska Universitet (LTU)
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass.
Lunds Tekniska Högskolan (LTH)
LTH, som bildades 1961, är sedan flera år den tekniska fakulteten på Lunds universitet.
Mittuniversitetet (MiUn)
Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Flexibelt lärande är ledordet för all utbildning.
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH)
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet är en av Sveriges stora tekniska högskolor.
Tekniska Högskolan vid Umeås Universitet (UmTH)
Tekniska högskolan ansvarar för civilingenjörsprogrammen i bioteknik och genomik, energiteknik, interaktion och design, teknisk datavetenskap, teknisk fysik och teknisk naturvetenskaplig kemi.
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet (UU)
Växjö universitet (VXU)
Grundutbildningen omfattar 94 utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar och över 1 200 kurser i mer än 50 ämnen. Magisterexamen ges i fler än 20 olika ämnen.