Utbildning

Tillbaka till länkar

Elektro.nu
Välkommen till en lysande framtid som innovativ, kreativ och internationell problemlösare!

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
Nutek bidrar till att det skapas fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner – och därmed främjas hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd i hela landet.
Verket för högskoleservice (VHS)
VHS Antagning genomför samordnad antagning till programutbildningar på uppdrag av universitet och högskolor. VHS Antagning utför även bedömningar av utländska gymnasiebetyg.
Forskning.se
forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation som: – samlar och sorterar material om forskning – kompletterar med översiktlig information – prioriterar det enkla och begripliga – ansvarar för sökning av svensk forskning – gärn
Högskoleverket
Högskoleverket är en central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.