PUL

SER tillämpar personuppgiftslagen, PuL, och värnar den personliga integriteten. Det innebär att personlig och privat information inte ska behandlas eller delges andra utan individens vetskap eller samtycke. Läs mer om PuL på Datainspektionens hemsida. Kansliet sparar alla medlemmarnas personuppgifter i en medlemsmatrikel, som ligger hos Föreningshuset SEDAB AB. Detta företag gör avgiftdebitering och registerhållning åt föreningen. Registret är centralt för föreningen, och den gör att vi kan kommunicera med våra medlemmar. Adressupgifter ges dessutom till de förlag som distribuerar våra medlemstidningar.