Gunnar Andersson

Ledamot sedan 2013

Gunnar gick ut Chalmers Elektroteknik 1987. Han har arbetat med försäljning av kundstöds- och driftstödsystem (OSS/BSS) inom Affärsområde Solution Support, Ericsson. Han har också ett förflutet från Chalmerstiden i bl.a. Chalmersspexet. Gunnar har som adjungerad styrelseledamot sedan september medverkat i planeringen och genomförandet av jubileumsföreläsningen i Göteborg.

Gunnar är SERs representant i mentorprogrammet MEDIT vid Chalmers och kommer att svara för lokala SER arrangemang som seminarier och företagsbesök i Västsverige.