Hans Nyman

Ledamot sedan 2013

Hans tog examen i Elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola 1975 med teleteknisk inriktning. Han har tillbringat sina yrkesverksamma år i Stockholm på Televerket, Ellemtel och LM Ericsson samt slutligen som konsult på Fujitsu AB. Huvudområdet har varit projektering, telenätsplanering och systemutveckling av fasta tele- och datanätet. Hans är SERs representant i Sydsverige.

Han bor i Ystad och på sin lediga tid gör han många arbeten på villan. Andra intressen är resor för att upptäcka nya geografiska områden.