Jan Danielsson


Ledamot sedan 2018.

Jan tog examen från KTH Elektroteknik 1985 med teleteknisk inriktning. Han började sin bana på Ericsson med funktionsprovning och fältteknisk support för AXE 10 systemen främst inom mobiltelefoni. Detta utvecklades senare till att på heltid jobba med Services i ledande befattningar som sedan blev Ericssons satsning på Global Services.

Efter en period som Teknisk Direktör på Kabelvision och VD för Teracom blev Jan egen konsult under ett antal år för att sedan övergå i en anställning hos Huawei Technologies som ansvarig för Managed Services i region CEE &Norden och sedan som Principal Consultant i Huaweis konsultorganisation.

Jan arbetar förnärvarande som senior konsult hos VD-stödet som hjälper små ägarledda företag att förbättra sina affärer, samt med styrelsearbete i organisationer och företag.

Förutom studier på KTH ägnades också tiden till kårens orkester Promenadorquestern, samt till att organisera Quarnevalen 1984 som medlem i Q-staben.

Jan bor i Stockholm men är från Rättvik. Fritiden ägnas med fördel till att resa och spela golf.