Mats Nordström

Mats NordströmLedamot sedan 2017

Mats har examen från Chalmers (Elektroteknik) 1987 och har arbetat med teknisk utveckling av fiberoptiska transmissionssystem och tekniska databaser inom ABB och därefter med informationssäkerhet för schweiziska Crypto AG.
Under åren har Mats arbetat med product management och affärsutveckling samt marknadsföring och försäljning på alla världens kontinenter, bland annat som Regionchef i Sydostasien. Mats har även arbetat med innovationsbolag inom digital broadcasting, RFID-Teknik och digitala identiteter och underskrifter.

Mats har även en MBA-Examen från City University, Washington, USA och arbetar idag dels som konsult inom management- och innovationsutveckling samt med ett eget startup-bolag inom elektroniska identiteter och digitala underskrifter.

Fritiden tillbringar Mats helst med familjen i Stockholmska skärgården eller i skidpisten, ju brantare desto bättre.