Staffan Skogby

Ordförande sedan 2018

Staffan tog examen från KTH Elektroteknik 1981 med teleteknisk inriktning. Han har arbetat inom forskning och utveckling på Ellemtel för högtillgängliga system och senare på Ericsson inom produktledning. Han har också arbetet på Huawei Technologies i Stockholm och i Kina som systemarkitekt för kärnnät. Staffan arbetar f.n. som konsult inom datacenterteknologi. Han har också arbetet som styrelseledamot inom SCOPE Alliance 2009-2011, som var en internationell industriallians för IT-teknologi för telekomleverantörer.

Staffan bor i Stockholm och har som fritidsintresse och är styrelseledamot i Ericsson Astronomiförening. Andra intressen är golf och tennis.