Elteknik #2 2018

Nu kan du läsa årets andra nummer av Elteknik!

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

 • S.E.E. – Scandinavian Electronic Event
 • SERs Årsmöte!
 • Zäta – in memoriam
  <...

Elteknik #1 2018

Nu kan du läsa årets första nummer av Elteknik!

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

 • Förändringar i Ekonomisystemet
 • SER 130 år
 • Young Engineers field trip – Israel…

Elteknik #6 2017

Nu kan du läsa årets sjätte nummer av Elteknik!

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

 • Studiebesöket hos NEVS
 • IoT Seminariet
 • Höstmötet

Numret …