SER Prize 2017

SER utlyser 2017 års SER-priser för att tydliggöra de svenska elektro-, data- och IT-ingenjörernas viktiga arbete att främja den tekniska utvecklingen i Sverige.

Det ”stora” priset, SER Prize, tilldelas en individ eller grupp av individer för en förtjänstfull ingenjörsgärning som fått sitt genombrott de senaste åren.
Det andra priset, SER Junior Prize, tilldelas den teknolog eller doktorand som bedöms gjort årets bästa exjobb eller avhandling.

Priserna kommer att delas ut i samband med SERs höstmöte i november 2017. Förutom äran och uppmärksamheten kommer SER-pristagarna att få motta ett fysiskt pris och en check på 20 000 kr för SER Prize respektive 10 000 kr för SER Junior Prize.

Pristagarna bjuds in till Stockholm för att motta priserna och presentera sina vinnande bidrag vid SERs höstmöte under november. I priset ingår även en prismiddag med SERs styrelse och andra intressenter.
Nomineringen är öppen – vem som helst kan nominera sig själv, sitt företag eller sin organisation. Man kan även nominera valfria personer till de båda SER-priserna.

Nomineringarna ska vara inne senast 2017-09-01.

Nominering av kandidater till priserna kan görs på SER hemsidan:
www.ser.se/ser-prize/utlysning-ser-prize-2017