Student

För dig som fortfarande studerar är SER en språngbräda för att snabbt ta dig ut i yrkeslivet efter avslutade studier. De kontakter du knyter inom SER är till ovärderlig hjälp. Såväl när du söker x-jobb eller sommarjobb som när du bara önskar kontakt med någon för att få råd och stöd.

Samtidigt kan du som studerar dela med dig av din nya up-to-date-kunskap, således ett riktigt win-win-förhållande.

SER har också ett mentorprogram som riktar sig till studenter. Läs mer här »