Young Engineers Seminar

Young Engineers Seminar (YES) 2016

EUREL

Young Engineers Seminar 2016 hos EU är inbokat till 6-8 juli, och som vanligt får deltagarna en grundlig genomgång av hur EU och dess institutioner fungerar, prata med politiker och andra som jobbar inom EU.

Är du studentmedlem i SER, eller studerar inom elektroområdet ska du absolut skicka in en ansöka!

Anmälan är öppen!

http://www.eurel.org/home/events/yes/pages/yes.aspx