Inbjudan till studiebesök på Försvarets Radioanstalt (FRA)

SER bjuder in sina medlemmar till ett spännande studiebesök på FRAs huvudverksamhet i Stockholm.
FRA (Försvarets radioanstalt) är en civil myndighet vars verksamhet bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen.
Det sker dels genom att ge sina uppdragsgivare unik information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik, dels genom att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.

Nu har FRA bjudit in SER medlemmarna på ett studiebesökt till deras huvudverksamhet i Stockholm. Där kommer vi få mer information om vad för typ av arbetsuppgifter FRA får och hur de jobbar med och dessa uppgifter. Vi kommer att få besöka FRAs egna museum samt få en föreläsning om dess verksamhet.

För dig som är studentmedlem i SER finns goda möjligheter att komma i kontakt med en arbetsgivare som erbjuder många spännande och unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet i en spännande arbetsmiljö. Därför har vi reserverat hälften av alla platser på studiebesökt enbart till studentmedlemmar!

Välkommen!
Styrelsen Svenska Elektro- och Data ingenjörers Riksförening (SER)


Anmälan:

Det finns max 25 platser för studiebesöket och det gäller först till kvarn. Hälften av platserna är reserverad till studentmedlemmar.
För deltagande i studiebesöket måste deltagarna vara svenska medborgare och FRA behöver genomföra en säkerhetskontroll. I samband med anmälan dubbelkolla om ditt personnummer i din profil står korrekt.

Datum: torsdag 3 maj
Tid: 14:00 -16:00
Plats: Rörbyvägen 20
178 93 Drottningholm
Anmälan: senast 18 April