Tag Archives: Debatt

Elteknik#1-20

Elteknik #1 2020

Nu kan du läsa årets 1:a nummer av ELTEKNIK!

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

 • Föredrag om IoT och AR i Göteborg
 • PROMPT-Livslångt lärande för ingenjörer
 • ePotential- på KTH!
 • Krönika av Gunnar Andersson
 • SER planerar bok om Telekom
 • Stockholm Europas Tech Hub i framtiden
 • Apollos dator del 3
 • Och mycket mer...

Numret innehåller i sedvanlig ordning även en krönika från Einar – denna gång handlar den om:

Evolution och intelligens

prompt

Livslångt lärande, ett seminarium den 23 januari

SER bjuder in till ett seminarium om livslångt lärande för ingenjörer 23 januari.

Seminariet är ett samarbete mellan SER och programmet för livslångt lärande på MDH.

Mälardalens Högskola (MDH) erbjuder poänggivande kurser för dig som arbetar med AI och mjukvaruutveckling. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet. Samtidigt får du en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant.

 • 18:00  Introduktion om programmet för livslångt lärande med översikt (Stefan Eck, Svante Sundquist)
 • 19:00  Paus med mingel och diskussioner (20 minuter)
 • 19:20  Presentation av kursen om kvalitetssäkring (Barbara Gallina)

I projektet PROMPT erbjuder MDH ett antal kurser på masternivå för ingenjörer och mjukvaruutvecklare. Kurserna ges online utan fysiska träffar och är flexibla i tid och rum för att de ska vara möjliga att kombinera med yrkeslivet.

PROMPT erbjuder kurser inom områdena:

 • Applied AI
 • Software Engineering
 • Computer Systems Engineering

Kurserna riktar sig till de som har en akademisk bakgrund. Kurserna är helt nätbaserade och flexibelt utformade för att kunna kombineras med yrkeslivet. Alla kurser ges på engelska.

Projektet PROMPT är ett samarbete med Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet samt forskningsinstitutet RISE.

Seminariet kommer att spelas in på video.

När:  23 januari 2020 18:00 – 20:00
Plats: Studentpalatset
Norrtullsgatan 2, Stockholm

 

Elteknik #5 2019

Nu kan du läsa årets 5:e nummer av ELTEKNIK!

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

 • Rapport från Embedded Conference
 • Kvalitetssäkring av inbyggda system
 • Studiebesök på Ericsson i Lund av SER-Syd
 • "Vi skrev historia"
 • Thomas Haugs tal vid Kungliga Vetenskapsakademin
 • Apollos dator del 2
 • Och mycket mer...

Numret innehåller i sedvanlig ordning även en krönika från Einar – denna gång handlar den om:
Uppfinningar och gammal teknik

Elteknik_4

Elteknik #4 2019

Nu kan du läsa årets 4:e nummer av ELTEKNIK som kommer även distribueras på Embedded Conference Scandinavia (ECS 2019) !

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

 • SER Prize för bästa innovation under 2019
 • SER på Embedded mässan, 5-6 november
 • Höstmöte
 • Studiebesök på Asta Zero i Göteborg
 • Testers Day Konferensen
 • Studiebesök på Everdrone i Göteborg
 • Studiebesök på Ericsson i Lund
 • Föredrag om inbyggda system
 • Föredrag från Svenska Kraftnät om framtidens energi
 • Och mycket mer ...

Numret innehåller i sedvanlig ordning även en krönika från Einar – denna gång handlar den om: Medvetande och fri vilja i en AI-värld

Embedded Conference Scandinavia (ECS)

SER vill bjuda in dig som medlem till årets största event inom området inbyggda system.
Det är återigen dags för Embedded Conference Scandinavia (ECS) den 5-6 november i Stockholm. SER deltar även i år för att presentera föreningen och bland annat rekrytera nya medlemmar.

Kom och träffa oss i monter 74, Hallplan. Vi vill gärna höra dina synpunkter om hur vi skall vidareutveckla föreningens verksamhet och vad du vill att vi skall göra för just dig. SER kommer även att arrangera föredrag i anslutning till mässan så var uppmärksam på kommande information.

Tid och datum:
- tisdag 5 november 08.45 - 17.00
Mingel och presentation av vinnare av "Swedish Embedded Award 2019", 17.00 - 18.00
- onsdag 6 november 08.45 - 16.30

Vi ses på ECS!

Behöver civilingenjörsutbildningen i Elektroteknik förändras radikalt?

Den 15 april var sista ansökningsdag till högskoleprogram med start höstterminen 2012. Återigen fick vi se ett lågt antal förstahandsökande till landets civilingenjörsutbildningar i Elektroteknik. Till exempelvis Chalmers sökte 76 studenter i första hand (95 st 2011), till KTH 72 (68) studenter, till LTH 115 (100) studenter och till Teknisk fysik och elektroteknikprogrammet i Linköping 119 (115) studenter.

Intresset hos ungdomar att söka sig till en ingenjörsutbildning (civilingenjör eller högskoleingenjör) har minskat från 16% av en årskull 2001 till 10% 2009. Dessutom minskar den demografiska rekryteringsbasen, dvs antalet 18-åringar i landet, med drygt 25% de närmaste tio åren.

Minskningen av antalet förstahandssökande till, exempelvis, Elektroteknikprogrammet vid Chalmers inleddes redan 1998 (från 1997 års nivå på 435 förstahandssökande) och har sedan dess med några få undantag minskat för varje år och man har mött det med ett kontinuerligt minskat antal platser för att hjälpligt hålla söktryck och betyg uppe. För Chalmers del innebär årets söktryck att man inför hösten kommer att minska antalet platser på programmet till 60 (från 65 platser 2011). Detta gör man fullt medveten om att civilingenjörer inom elkraft, elektronik, datateknik och automation tillhör den kategorin som det enligt Statistiska Centralbyråns Arbetskraftsbarometer för 2011 råder absolut störst brist på inom det tekniska området. Till detta kommer också en relativt låg verkningsgrad i utbildningssystemet, dvs den andel av de inskrivna som tar examen, vilket för Chalmers som helhet ligger på knappt 60%. Siffrorna för de andra högskolorna torde vara liknande.

Ett för litet studentunderlag kommer på sikt att tvinga fram en minskning av kursutbudet och en sammanslagning av masterprogram och kommer därmed att påverka möjligheter till specialisering och fördjupning inom vissa delar av utbildningen.

Till grundfrågan – Varför är så få ungdomar intresserade av att söka sig till en elektroteknisk utbildning då? Ja, vi brukar se det huvudsakligen som ett informationsproblem och vi lägger därmed indirekt över skulden på gymnasieungdomarna. Det är de som inte riktigt har förstått hur intressant elektrotekniken är men om vi bara informerar dem så kommer de att förstå. Speciellt har vi en tendens att se det så när vi försöker hitta lösningar till hur vi skall attrahera fler kvinnor till utbildningen. Kanske är det inte alls på det viset. Kanske har ungdomarna, både tjejer och killar, redan bildat sig en uppfattning och medvetet, och av olika skäl, valt bort elektrotekniken. Kan det vara så att det i själva verket är så att vår klassiska utbildning har blivit otidsenlig och att branschen inte lyckats förmedla en tillräckligt attraktiv bild av elektroingenjörsrollen? Kan det vara så att det är vi som måste förändra oss? Det faktum att vi har svårt att både få in studenter på utbildningen och att få ut dem med examen svarar kanske på den frågan.

Det är inte svårt att föreställa sig att vi står inför en stor utmaning om vi vill behålla en ledande elektroteknisk kompetens i landet. Landets högskolor och universitet kan inte själva marknadsföra sig ur situationen, men väl bidra med en nödvändig förändring av utbildningens upplägg. Vad kan branschen bidra med?  Hur länge kan vi vänta?

jorgen_blennow_thumb

Jörgen Blennow
Styrelseledamot i SER

SER-krönika i Elektroniktidningen utgåva 6/2012

 

Less is More – ett paradigmskifte krävs

Slutligen kollapsar nu vårt ekonomiska system under ett berg av skulder utan någon i sikte villig att betala notan. Haveriet sker just innan planetens resurser är helt länsade och ekosystemet har oåterkalleligt skadats. Fast motsatsen är fullt synlig så hoppas vi fortfarande på det bästa och tror att tekniken automatiskt räddar oss, att endast små justeringar räcker för att bevara både natur och vårt sätt att leva. Men det är stora ekonomiska och samhälleliga omstruktureringar som kommer att ta oss till framtiden och en hållbar epok där vi inser att less faktiskt är mycket mer än more.

Den ekonomiska tillväxten är ett i historiskt perspektiv sentida begrepp. I Västvärlden användes den bland annat som måttstock i tävlingen mellan Öst och Väst om vem som var bäst. Under uppbyggnaden efter andra världskriget skulle kraftig tillväxt bringa välstånd även till arbetarklassen. Sedan dess har ekonomi och produktion haft stadig tillväxt och samtidigt förbrukat allt större delar av planetens naturresurser och ekosystem. Tillväxten har gått från att vara ett ekonomiskt mått till det enda enskilt giltiga syftet och närmast blivit en religion som hela vår ekonomi och politik kretsar kring. Samhället präglas nu av stark individualism, överkonsumtion och segregation. Allting måste växa, öka eller utvecklas för att betala det vi just har köpt på kredit.

Den nya epoken däremot kommer att handla om minskad konsumtion, hållbarhet och verkligt välstånd. Kärnan i detta välstånd ligger inte i materiella ting eller större utbud. Ett hållbart välstånd som gör människor lyckliga måste bygga på: att kunna medbestämma och att dela med sig, att kommunicera och att ha en gemensam dröm. Här har vi ingenjörer en stor roll att spela och en moralisk förpliktelse att skapa och förespråka lösningar som minskar onödig konsumtion, resursförbrukning och segregation.

Dessa förändringar och nödvändiga omstruktureringar kommer inte plötsligt utan genom en sakta övergång som kommer att påverka alla delar av våra liv. Vår roll som ingenjörer blir att skapa och framhålla trovärdiga och hållbara alternativ inom trafik, infrastruktur, information, utbildning, vård och boende. Vi ska skapa förutsättningar för och öka medvetenheten om detta nya förhållningssätt mot en ny tid där less är more.

alexander-witte_thumb

Alexander Witte
Styrelseledamot i SER

SER-krönika i Elektroniktidningen utgåva 3/2012

Läsa, skriva och räkna

Sommaren bjöd på en larmrapport om att svenska elevers förmåga att läsa och räkna har fallit under genomsnittet i en internationell jämförelse. För ingenjörsskrået är det en allvarlig fråga, Sveriges tekniska konkurrenskraft bygger på att vi har välutbildade människor som kan både läsa, skriva och räkna. Hjärnforskaren Martin Ingvar förklarar att en person som kan läsa obehindrat har lättare att ta in ny information och tolka den, dvs att utveckla förmågan till abstrakt tänkande, och tack vare det blir det även lättare att lära sig matematik. Dessutom är lärarna viktiga, engagerade lärare bidrar till att eleverna lär sig mera och bättre, och de har en stark påverkan på slutbetyget visar en omtalad McKinsey-rapport. Men hur går det ihop med dagens lärarstatus? Utbildningen står inte högt i kurs och de kommunala lönerna är inte attraktiva. I Finland som leder kunskapsligan är urvalet av lärarstudenter från de bästa i varje årskull och lärare har bra betalt och högt anseende. I Sverige är det snarare tvärtom, alla som söker kommer in. I slutänden märks i internationell statistik, läs- och räknekunnigheten minskar. Men vad gör det, Komvux räddar den fjärdedel som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg, och lappar ihop kunskapen så att de kan komma vidare till högre studier.

För ingenjörer och naturvetare är matematik och fysik grundläggande. Fysik kräver en hög grad av abstrakt tänkande, och upplevs som svårt av många elever. Den som hoppar över fysikkurserna i gymnasiet stänger automatiskt ut sig från ingenjörs- och läkarutbildningar. Då blir det inte många kvar som kan fortsätta utbilda i ämnet och än mindre leda teknisk utveckling. Vad ska vi göra åt denna negativa utveckling?

Ingenjörer vet att man för att veta något måste mäta det, och i skolans värld kallas det att sätta betyg, men det får man inte göra hur som helst. I Haninge kommun har man ändå dristat sig till att mäta hur bra barnen läser och räknar redan på lågstadiet, och med hjälp av tydliga mål för läsning och matematik har andelen som klarar matematikproven ökat från cirka 60 procent till 90 procent på 3 år. Det som mäts blir gjort! Rektorn menar att problemet inte är brist på resurser, utan uppmärksamhet på det som är viktigt. Under grundskoletiden ska eleverna få 1490 klocktimmar svenska och 900 klocktimmar matematik, det är knappt en tiondel av 10 000 timmar som krävs för att bli expert på något område!

Gör en god gärning – läs och räkna några timmar med dina barn (eller barnbarn)!

margareth-eriksson_thumb

Margaretha Eriksson

SER-medlem f.d. styrelseledamot.
Vice President of EUREL

SER-krönika i Elektroniktidningen utgåva 9/2011