Tag Archives: Strategi

Föredrag om framtidens energisverige

Media har den senaste tiden rapporterat om energi och/eller effektbrist i Sverige.


Svenska Kraftnäts chefsstrateg Niclas Damsgaard reder ut detta men också frågeställningar som:

  • Hur tryggar man en elförsörjning , hur ser prognoserna ut?
  • Hur minimera riskerna med intermittent elkraft som sol/vind?
  • Hur tryggar man ett samhälle med robust elförsörjning då samhället blir extremt beroende av en stabil elförsörjning?
  • Det är redan problem med etableringen av nya serverhallar och annan industri som är beroende av elkraft. Hur ska det lösas snabbt?
  • Hur blir kostnadsutvecklingen för elkraften i Sverige som är extremt beroende av konkurrenskraftig exportindustri?
  • Hur fungerar samspelet med andra länder i Europa när det gäller import/export av elkraft?

Vi bjuder på enklare förtäring (kaffe och smörgås) under föredraget.

Tid: Onsdagen 11 december 2019 18:00 – 20:00
Plats: Auditorium, Studentpalatset
Norrtullsgatan 2, Stockholm

Välkomna!

Nu är alla slides från presentationen tillgängliga för de som inte hade möjlighet att delta på föredraget. (klicka på bilden nedan)

Framtidens_el