Utlysning SER prize 2017

SER utlyser 2017 års ingenjörspriser för smart och hållbar samhällsutveckling:

SER Prize och SER Junior Prize

SER, Sveriges Elektro- och Dataingenjörers Riksförening, utlyser härmed 2017 års SER-priser för att tydliggöra de svenska elektro/data/IT-ingenjörernas viktiga arbete att främja den tekniska utvecklingen i Sverige.

Det ”stora” priset, SER Prize, tilldelas en individ eller en grupp av individer för en förtjänstfull ingenjörsgärning som fått sitt genombrott de senaste åren. Det andra priset, SER Junior Prize tilldelas den teknolog/doktorand som bedöms gjort årets bästa exjobb/avhandling.

Priserna kommer att delas ut i samband med SERs höstmöte oktober 2017. Vinnarna får då möjlighet att presentera sina arbeten.

Förutom äran och uppmärksamheten kommer SER-pristagarna att få motta ett fysiskt pris och en check på 20 000 kr för SER Prize respektive 10 000 kr för SER Junior Prize. Pristagarna bjuds även in till Stockholm för att presentera sina vinnande bidrag på SERs årsmöte. I priset ingår också en prismiddag med delar av SERs styrelse och andra intressenter.

Nomineringen är öppen – vem som helst kan nominera sig själv eller sitt företag/sin organisation. Man kan även nominera valfria personer till de båda SER-priserna. Nomineringarna skall vara inne senast 2017-09-01.

 

Nominera till SER Prize här.

Nominera till SER Junior Prize här.

Eller till peter.ohman@ser.se.

Madeleine Bengtsar, SER-styrelsen
Prisansvarig SER Prize 2017