PROMPT - en ny medlemsförmån!

PROMPT – Distanskurser i Software Engineering nu öppna för anmälan!

Inom ramen för PROMPT-projektet erbjuder Mälardalens högskola tillsammans med Blekinge tekniska högskola och Chalmers/Göteborgs universitet ett 20-tal distanskurser på Masterniv…