Medlemsförmåner

SER är i första hand en kontaktskapande förening för Elektro- och Dataingenjörer. SERs verksamhet ökar möjligheter för medlems kunskapslyft.

För medlemsavgiften får du tillgång till våra språkrör Elteknik och SER-spalten. Elteknik ger information om möten med föredrag, företagsbesök, referat från möten och besök, debattinlägg och internationella aktiviteter. SER-spalten belyser aktuella ämnen.
Alla våra medlemmar har även tillgång till Elektroniktidningen med senaste nyheter från elektronik världen och många intressanta artiklar från professionella skribenter.