Om föreningen

SER betyder Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening. Det är en sammanslutning av elektro- och dataingenjörer och representerar hela den svenska elektro- och dataingenjörs-kåren. SER har cirka 2000 medlemmar.

Styrelseledamöterna i SER har alla olika bakgrund, utveckling och aktuell position. Detta ger en bred bas för föreningsarbetet – mer om de enskilda ledamöterna finns att läsa under rubriken styrelse.

Enligt stadgarna ska SER stimulera informations- och erfarenhetsutbyte, verka för medlemmarnas yrkeskunskap och ansvarskänsla. Dessutom ska SER främja elektro- och datateknikens samhällsnyttiga utveckling.

SER är helt fristående från politisk och facklig verksamhet.

Ett medlemskap i SER ger tillgång till både formella och informella sociala nätverk, något som kommer att bli mer och mer viktigt i framtiden.

SER är anslutet till EUREL, en samarbetsorganisation mellan de europeiska systerföreningarna.