SER-Prize

Med SER Prize och SER Junior Prize vill SER lyfta fram ingenjörernas viktiga bidrag till en smart och hållbar samhällsutveckling, insatser som sällan får den publika uppskattning som de förtjänar. Tvärtom – den allmänna bilden av ingenjören är alltjämt någon som löser ett tekniskt problem utan tanke på samhällskonsekvenserna.

Att utveckla lösningar för en hållbar samhällsutveckling är nödvändigt och innebär även en fantastisk affärsmöjlighet. Ämnet är mer aktuellt än någonsin. De senaste rapporterna pekar på en katastrofal klimatutveckling om inget drastiskt görs för att minska utsläppen. Vi måste också sluta slösa med jordens resurser. Man talar här om behovet av så kallade transformativa lösningar.

Mer information om 2018 års priser hittar du här: SER-Prize-2019

För att nominera dig själv eller någon annan till SER Prize  klicka här.
För att nominera dig själv eller någon annan till SER Junior Prize  klicka här.